Koprivić, ladonja

Albero 11

QR Albero 11

Zdravstveni karton stabla

Vrsta

Koprivić, ladonja

Vrsta (latinski)

Celtis australis L.

Prsni promjer

75,00 cm

Visina stabla

14,00 m

Širina krošnje

8,70 m

Živa lisna masa

80,00 %

Vitalitet po Roloffu

Stagnacija

Preporučeni intenzitet kontrole

Godišnje

Potencijal događaja

2. osrednji

Hazard rating (3-12)

9

Ukloniti stablo

Da

Uporabni vijek stabla

0 - 10 godina

Dio stabla koji je najviše predisponiran za kolaps

Debalca

Predložen zahvat njege stabla obrezivanjem

Rasteretiti grane (RG), Ukloniti suhe grane (USG),