Koprivić, ladonja

Albero 12

QR Albero 12

Zdravstveni karton stabla

Vrsta

Koprivić, ladonja

Vrsta (latinski)

Celtis australis L.

Prsni promjer

35,00 cm

Visina stabla

8,70 m

Širina krošnje

6,90 m

Živa lisna masa

70,00 %

Vitalitet po Roloffu

Adultna

Preporučeni intenzitet kontrole

Dvogodišnje

Potencijal događaja

2. osrednji

Hazard rating (3-12)

7

Ukloniti stablo

Ne

Uporabni vijek stabla

11 - 30 godina

Dio stabla koji je najviše predisponiran za kolaps

Grane

Predložen zahvat njege stabla obrezivanjem

Rasteretiti grane (RG), Ukloniti suhe grane (USG),