Koprivić, ladonja

Albero 15

QR Albero 15

Zdravstveni karton stabla

Vrsta

Koprivić, ladonja

Vrsta (latinski)

Celtis australis L.

Prsni promjer

48,00 cm

Visina stabla

10,50 m

Širina krošnje

8,30 m

Živa lisna masa

95,00 %

Vitalitet po Roloffu

Stagnacija

Preporučeni intenzitet kontrole

Dvogodišnje

Potencijal događaja

2. osrednji

Hazard rating (3-12)

7

Ukloniti stablo

Ne

Uporabni vijek stabla

0 - 10 godina

Dio stabla koji je najviše predisponiran za kolaps

Debalca

Predložen zahvat njege stabla obrezivanjem

Rasteretiti grane (RG),