Koprivić, ladonja

Albero 2

QR Albero 2

Zdravstveni karton stabla

Vrsta

Koprivić, ladonja

Vrsta (latinski)

Celtis australis L.

Prsni promjer

73,00 cm

Visina stabla

13,00 m

Širina krošnje

11,10 m

Živa lisna masa

80,00 %

Vitalitet po Roloffu

Stagnacija

Preporučeni intenzitet kontrole

Godišnje

Potencijal događaja

2. osrednji

Hazard rating (3-12)

8

Ukloniti stablo

Ne

Uporabni vijek stabla

0 - 10 godina

Dio stabla koji je najviše predisponiran za kolaps

Grane

Predložen zahvat njege stabla obrezivanjem

Orezati defektne dijelove (ODD), Rasteretiti grane (RG), Ukloniti suhe grane (USG),