Koprivić, ladonja

Albero 25

QR Albero 25

Zdravstveni karton stabla

Vrsta

Koprivić, ladonja

Vrsta (latinski)

Celtis australis L.

Prsni promjer

51,00 cm

Visina stabla

10,00 m

Širina krošnje

8,10 m

Živa lisna masa

85,00 %

Vitalitet po Roloffu

Stagnacija

Preporučeni intenzitet kontrole

Dvogodišnje

Potencijal događaja

2. osrednji

Hazard rating (3-12)

8

Ukloniti stablo

Ne

Uporabni vijek stabla

11 - 30 godina

Dio stabla koji je najviše predisponiran za kolaps

Grane

Predložen zahvat njege stabla obrezivanjem

Rasteretiti grane (RG), Orezati defektne dijelove (ODD),