Koprivić, ladonja

Albero 4

QR Albero 4

Zdravstveni karton stabla

Vrsta

Koprivić, ladonja

Vrsta (latinski)

Celtis australis L.

Prsni promjer

68,00 cm

Visina stabla

11,50 m

Širina krošnje

9,20 m

Živa lisna masa

85,00 %

Vitalitet po Roloffu

Stagnacija

Preporučeni intenzitet kontrole

Godišnje

Potencijal događaja

3. veliki

Hazard rating (3-12)

9

Ukloniti stablo

Ne

Uporabni vijek stabla

11 - 30 godina

Dio stabla koji je najviše predisponiran za kolaps

Grane

Predložen zahvat njege stabla obrezivanjem

Rasteretiti grane (RG), Orezati defektne dijelove (ODD),