Koprivić, ladonja

Albero 41

QR Albero 41

Zdravstveni karton stabla

Vrsta

Koprivić, ladonja

Vrsta (latinski)

Celtis australis L.

Prsni promjer

45,00 cm

Visina stabla

12,50 m

Širina krošnje

4,90 m

Živa lisna masa

90,00 %

Vitalitet po Roloffu

Adultna

Preporučeni intenzitet kontrole

Dvogodišnje

Potencijal događaja

2. osrednji

Hazard rating (3-12)

7

Ukloniti stablo

Da

Uporabni vijek stabla

0 - 10 godina

Dio stabla koji je najviše predisponiran za kolaps

Grane

Predložen zahvat njege stabla obrezivanjem

Orezati defektne dijelove (ODD), Ukloniti suhe grane (USG),