Koprivić, ladonja

Albero 47

QR Albero 47

Zdravstveni karton stabla

Vrsta

Koprivić, ladonja

Vrsta (latinski)

Celtis australis L.

Prsni promjer

50,00 cm

Visina stabla

14,00 m

Širina krošnje

9,00 m

Živa lisna masa

80,00 %

Vitalitet po Roloffu

Stagnacija

Preporučeni intenzitet kontrole

Godišnje

Potencijal događaja

3. veliki

Hazard rating (3-12)

11

Ukloniti stablo

Da

Uporabni vijek stabla

0 - 10 godina

Dio stabla koji je najviše predisponiran za kolaps

Baza korijena

Predložen zahvat njege stabla obrezivanjem

Orezati defektne dijelove (ODD), Ukloniti suhe grane (USG),