Koprivić, ladonja

Albero 70

QR Albero 70

Zdravstveni karton stabla

Vrsta

Koprivić, ladonja

Vrsta (latinski)

Celtis australis L.

Prsni promjer

81,00 cm

Visina stabla

14,00 m

Širina krošnje

9,20 m

Živa lisna masa

85,00 %

Vitalitet po Roloffu

Stagnacija

Preporučeni intenzitet kontrole

Godišnje

Potencijal događaja

3. veliki

Hazard rating (3-12)

10

Ukloniti stablo

Da

Uporabni vijek stabla

11 - 30 godina

Dio stabla koji je najviše predisponiran za kolaps

Debalca

Predložen zahvat njege stabla obrezivanjem

Orezati defektne dijelove (ODD), Ukloniti suhe grane (USG),