Finalno specijalističko izvješće o reinventarizaciji stabala koprivića - Giardini

Obzirom na protek vremena od inicijalne kontrole „zdravstvenog stanja“ stabala na Giardinima za potrebe nastavka daljnjih aktivnosti izvršen je novi pregled rezultat kojega je sadržan u Specijalističkom izvješću o reinventarizaciji stabala koprivića.

Prilozi