Klimatske promjene i njihov utjecaj na život i rad izazov su u današnjem vremenu svakog pojedinca a posebice stanovnika urbanih područja.

Zaštita/revitalizacija postojećih kao i stvaranje novih zelenih površina posebno unutar  postojećeg izgrađenog gradskog tkiva jedno je od značajnih oruđa u borbi protiv globalno prisutnih negativnih posljedica klimatskih promjena obzirom da njihovo postojanje umanjuje efekt toplinskog otoka te, posljedično, smanjuje temperature u gradovima a korist od toga ima cjelokupno stanovništvo. 

Važnu ulogu u tom kontekstu predstavlja upravo planirani projekt uređenja Giardina – zelenog dnevnog boravka u samom središtu grada.

Projekt predviđa obnovu postojećeg zelenog fonda, uređenje cjelovitog prostora u smislu visokourbanog mjesta namijenjenog druženju i socijalizaciji uz uspostavu zone smirenog prometa kako bi čim veća površina bila u službi pješaka.

Centralni položaj ove zelene oaze u samom središtu grada, emotivna vrijednost za njegove stanovnike te iznimna povijesna vrijednost idealna su podloga za ostvarenje važnih ciljeva koji se posebno očituju u:

  • očuvanju i unaprjeđenju zelenog karaktera i identiteta grada – zelena pluća grada
  • stvaranju prostora ugodnog za život i druženje – dnevni boravak grada
  • smanjenju automobilskog prometa u centru grada u korist ustupanja prostora pješacima – stvaranje nove pješačke zone
  • promicanju javnog prostora – multifunkcionalnost, slobodno vrijeme, kulturna baština

U ostvarenju tih ciljeva zaštita, obnova i održivo korištenje zelenog fonda, glavna su podloga.

Svako promišljanje o budućem uređenju Giardina uključuje dugoročno održivo upravljanje zelenim fondom grada, zbog čega se projektu pristupa s osobitom pažnjom. 

Drugim riječima, Giardini ostaju zelena oaza i važan simbol grada, a sve konkretne odluke o budućim rješenjima temeljiti će se na stručnim znanjima i iskustvima.

Dosadašnje aktivnosti ispitivanja „zdravstvenog stanja„ zelenog fonda ukazuju na loše stanje određenog broja stabala slijedom čega upravo predstavljanje izvršene analize te mogućih scenarija u njegovoj obnovi kao podloge za daljnje aktivnosti čini prvi korak u tom procesu.

Prilozi